SKOLSKÖTERSKANS HÄLSOFRÄMJANDE - Uppsatser.se

5517

Elevhälsans uppdrag - Skolverket

Att beskriva vad som kännetecknar skolsköterskans hälsofrämjande arbete med nyanlända och asylsökande barn. Metod. Studien har en kvalitativ, induktiv ansats. Åtta semi-strukturerade intervjuer genomfördes i Umeåregionen. Intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys. del av skolsköterskans hälsofrämjande arbete är de hälsosamtal som genomförs vid hälsobesöken.

  1. Olika typer av förhandlingar
  2. Löpsedel expressen igår
  3. Offentlig auktion regler
  4. Isabella löwengrip skilsmässa
  5. Rockford il water meter
  6. Bladins förskola

Studentlitteratur, Lund : 2012. DDC klassifikationskod. 371.712. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. kr364.00. Köp nu! Artikelnr: 2996700302526289.

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. Eva K. Clausson, Siv  21 jan 2020 – Att visa hur eleverna mår kan ge skolledning och politiker incitament till riktade hälsofrämjande åtgärder, säger Eva K. Clausson.

Skolsköterskans rolltransformering till den nya hälsofrämjande

I Larsson, Björk, Ekebergh och Johansson Sundlers (2014) studie framgår sambandet mellan hälsa och lärande som en grund för behovet av en ökad Skolsköterskans hälsofrämjande arbete (Häftad) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 4 butiker Betala inte för mycket - SPARA nu! Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet av hälsofrämjande arbete i skolan som skolsköterska.

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete

Lärobok: Skolsköterskans hälsofrämjande arbete

erbjuda alla elever regelbundna hälsobesök enligt nationella riktlinjer för att följa elevens utveckling och hälsa. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete / Eva K. Clausson, Siv Morberg (red.) ; översättare: Margareta Brandin Berndtsson (kapitel 4, 5 och 9) ; [sakgranskning: Margareta Ehnfors, Carita Fallström].

Hänvisningen till skolsköterskans hälsofrämjande omvårdnad är att eleven är kapabel till hälsa och välbefinnande oavsett sjukdom och ohälsotillstånd. Genom det kliniska arbetet ska skolsköterskan ha förmåga att initiera, genomföra och utvärdera ett hälsofrämjande arbete Skolsköterska inom EMI har en central roll inom det hälsofräm-jande- och förebyggande arbetet och omvårdnadens huvudsakliga mål är hälsa utifrån den enskilde elevens perspektiv. Utifrån SFS (1993:100) ska skolsköterskan visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete Skolhälsovårdens mål som styrs genom skollagen innebär att främja det friska och arbeta förebyggande kring elevernas psykiska och fysiska hälsa. Skolsköterskan möter i sitt arbete barn och ungdomar mellan 6-20 år, vilket innebär olika fysiska och psykiska Dessutom visar den på skolsköterskans roll i skolan, inspirerar till utveckling av yrket och lyfter fram forskning och metoder som kan användas i arbetet med skolbarns hälsa. De flesta av författarna har egen erfarenhet av arbete som skolsköterska och arbetar med undervisning och som forskare inom områden och ämnen som ingår i skolsköterskans … Skolsköterskans hälsofrämjande roll Enligt Socialstyrelsen & Skolverket (2014) ska skolsköterskan i sitt hälsofrämjande arbete, främja och bevara hälsan med fokus på det friska. Skolsköterskan kan förhindra och förebygga riskerna för ohälsa genom hälsofrämjande arbete på både grupp- och individnivå.
Japansk encefalit vaccin pris

ISBN: 9789144055978. Språk: Svenska lagen – att arbeta hälsofrämjande och förebyggande men också att stödja elevernas Skolsköterskans hälsofrämjande arbete, Studentlitteratur, 2012. 35 Sex-  1 jun 2015 Att arbete som skolsköterska innebär att vara en viktig del av elevhälsan där man arbetar med generella hälsofrämjande och förebyggande  Utförlig titel: Skolsköterskans hälsofrämjande arbete, Eva K. Clausson, Siv Bilaga, med titeln: VIPS, en modell för skolsköterskans dokumentation, i ficka. intervju studie om skolsköterskans hälsofrämjande arbete.

Elevhälsan. Tillsyn av elevhälsans medicinska och hälsofrämjande roll i sju län elevhälsans arbete ska fungera tillfredsställande för elever i skolan. Historiken och Inom elevhälsan ger skolsköterskorna vaccination enligt fastställt nationellt. Skolsköterskan arbetar under eget medicinskt yrkesansvar och är underställd Skolsköterskans hälsofrämjande arbete bedrivs på såväl individ-, grupp- som  Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser samt främst arbeta hälsofrämjande och  Vi jobbar förebyggande och hälsofrämjande, främst genom Det har på senare år blivit ett allt viktigare inslag i skolsköterskans vardag, säger  ”Hälsofrämjande och förebyggande arbete kring levnadsvanor”. kvalitetsansvaret för skolsköterskans insats är i enlighet med hälso- och.
Anders landgren stockholm

Hänvisningen till skolsköterskans hälsofrämjande omvårdnad är att eleven är kapabel till hälsa och välbefinnande oavsett sjukdom och ohälsotillstånd. Genom det kliniska arbetet ska skolsköterskan ha förmåga att initiera, genomföra och utvärdera ett hälsofrämjande arbete Skolsköterska inom EMI har en central roll inom det hälsofräm-jande- och förebyggande arbetet och omvårdnadens huvudsakliga mål är hälsa utifrån den enskilde elevens perspektiv. Utifrån SFS (1993:100) ska skolsköterskan visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete Skolhälsovårdens mål som styrs genom skollagen innebär att främja det friska och arbeta förebyggande kring elevernas psykiska och fysiska hälsa. Skolsköterskan möter i sitt arbete barn och ungdomar mellan 6-20 år, vilket innebär olika fysiska och psykiska Dessutom visar den på skolsköterskans roll i skolan, inspirerar till utveckling av yrket och lyfter fram forskning och metoder som kan användas i arbetet med skolbarns hälsa. De flesta av författarna har egen erfarenhet av arbete som skolsköterska och arbetar med undervisning och som forskare inom områden och ämnen som ingår i skolsköterskans … Skolsköterskans hälsofrämjande roll Enligt Socialstyrelsen & Skolverket (2014) ska skolsköterskan i sitt hälsofrämjande arbete, främja och bevara hälsan med fokus på det friska. Skolsköterskan kan förhindra och förebygga riskerna för ohälsa genom hälsofrämjande arbete på både grupp- och individnivå.

utföra hälsofrämjande aktiviteter samt utvärdera en organisations hälsoarbete. Den här sidan är framtagen för dig som arbetar som skolsköterska i Norrbotten. Här hittar du information om nyheter, fakta och utbildningar. Som sjuksköterska i Älmhults kommun har du ett utvecklande och spännande arbete med personcentrerad sjukvård i hemmet. Du möter människor i alla åldrar   13 apr 2018 ”Är ditt stora intresse att vinna tid för att hinna ta en rökpaus så behöver du inte söka detta arbete.” Så stod det i en jobbannons för  14 apr 2021 Elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande på rutiner för skolsköterskans och skolläkarens arbete samt rutiner för samverkan. Skolsköterskans uppdrag.
Luleå kommun facebookSkolsköterskans hälsofrämjande arbete - Upplaga 1

Arbetet är främst förebyggande och hälsofrämjande samt verkar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Som skolsköterska arbetar du med främjande och förebyggande elevhälsoarbete genom att bl.a. erbjuda alla elever regelbundna hälsobesök enligt … lärande och hälsa liksom elevhälsans främjande och förebyggande arbete. Begreppen har sedan återkommit i avsnitten om elevhälsan i skollagen 2010. Samtidigt som elevhäl-san ska medverka till att stärka skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete ska även elevhälsans personal ”stödja elevens utveckling mot utbildningens mål”. Skolsköterskorna i Sollentuna, en kranskommun till Stockholm har utabetat ett instrument för att räkna ut hur mycket tid skolsköterskans arbete med alla hälsobesök möten läkarmottagning, ”öppen mottagning”, handledning m.m.