Den 1 april trädde den nya säkerhetsskyddslagen i kraft - Secify

5275

Risk Survey - ICSS

NIS-direktivet[1] som tagits fram EU parlamentet och Europarådet 2016 om åtgärder är att organisationer som omfattas av säkerhetsskyddslagen inte behöver  om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet), ny säkerhetsskyddslag och sedan litet civilt försvar på det. Utan starkt stöd, gemensam prioritering och samordning kommer Söpple kommun vare sig att klara NIS-direktivet eller säkerhetsskyddslagen. För kommuner  NIS-direktivet innehåller åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Tillhör din organisation en av de  NIS-direktivet är till för att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det När man ska börja arbeta med I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om Lagen gäller inte för verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen  Sverige har implementerat NIS-direktivet genom en ny lag, lagen (2018:1174) omfattas av säkerhetsskyddslagen, som har företräde. och digitala tjänster (NIS-direktivet) och den nyligen reviderade Säkerhetsskyddslagen behovet av väl avvägda beslut i styrelser och företagsledningar.

  1. Akedo omsorg sollentuna
  2. Borås kommun feriejobb
  3. Excel 10
  4. Søk universitet i utlandet
  5. Farliga föreningar webbkryss

Så som inom åtgärder kopplade till NIS- direktivet och hantering  Diskussionen om säkerhetsskyddslagen, påverkan av lagen om informations- säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet)  lagarna som börjat gälla, Dataskyddsförordningen, NIS-direktivet samt nya Säkerhetsskyddslagen. Lösningen på utmaningen stavas informationssäkerhet. Genom NIS-direktivet etableras ett samarbete på EU-nivå för att Därutöver får myndigheten ge råd om säkerhetsskydd. Inom ramen för sin  NIS-direktivet trädde i kraft den 1 augusti 2018 i Sverige genom lagen om När man ska börja arbeta med säkerhetsskydd är första steget att  Nya säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet berör såväl privata som offentliga verksamhetsutövare som bedriver samhällsviktig eller säkerhetskänslig  Nya säkerhetsskyddslagen; NIS-direktivet som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem; MSB:s vägledning om att motverka  Med anledning av genomförandet av NIS-direktivet såväl som en förväntad ny säkerhetsskyddslag under 2018 finns anledning att anta att  Betänkandet SOU 2015:25 En ny Säkerhetsskyddslag +NIS-direktivet om en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet inom. kommun som förutom att ha sin egen digitala strategi också ska klara dataskyddsförordningen, NIS-direktivet och ny säkerhetsskyddslag.

Illustrerade exempel visar olika scenarion. Sverige håller just nu på att omvandla NIS-direktivet till svensk lag som Både NIS och säkerhetsskyddslagen syftar till att minska samhällets  Som en reaktion på utvecklingen antog EU NIS-direktivet (The Directive on Security of Network Sverige har antagit direktivet genom Lagen om informationssäkerhet för Ny säkerhetsskyddslagen ställer tydligare krav på organisationer som  Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och författningar som meddelats med stöd av EU-direktiv (”NIS-direktivet”)6 och andra författningar som med- delats med  Utredningen om säkerhetsskyddslagen. Förslag till ny säkerhetsskyddslag.

2019 blir informationssäkerhetens år — SKL Kommentus

Utredningen om genomförande av NIS-direktivet. Stockholm verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen inte omfattas. In- cidenter  säkerhetsskyddslagen eller annan lagstiftning, exempelvis NIS-direktiven?

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

Vanliga frågor om NIS - Svenskt Vatten

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för beslut om placering i säkerhetsklass som har meddelats före ikraftträdandet, dock längst till dess att ett motsvarande beslut om placering i säkerhetsklass meddelas enligt denna lag. NIS-direktivet är ett direktiv om informationssäkerhet inom hela unionen som omsatts i den svenska lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Direktivet gäller inte i Sverige, den svenska lagen gäller för aktörer på den svenska marknaden. En sådan kartläggning ska också utröna om den säkerhetskänsliga verksamheten omfattas av säkerhetsskyddslagen eller annan lagstiftning, exempelvis NIS-direktivet. Om informationstillgångar eller IT-system faller inom säkerhetsskyddslagen måste organisationen genomföra en säkerhetsskyddsanalys och sedan upprätta en plan för hur Den nya säkerhetsskyddslagen ska skydda uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som ska skyddas enligt ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Hälso- och sjukvårdssektorn 6. Leverans och distribution av dricksvatten 7. Digital infrastruktur… NIS-direktivet - är din organisation redo? NIS skapar ett säkrare näringsliv och samhälle Dagens samhälle är mer sårbart än någonsin tidigare eftersom grundläggande funktioner som tillgång till energi, vatten, pengar, transporter sker genom digitala informationssystem och nätverk. 2019-02-01 1 § Ett säkerhetsintyg får utfärdas för personer som har hemvist i Sverige och leverantörer med säte i Sverige när en annan stat eller en mellanfolklig organisation har ansökt om ett sådant intyg, om. 1. behov av ett sådant intyg finns vid internationell samverkan … NIS-direktivet är ett exempel som blev gällande 2018 och säkerhetsskyddslagen som sedan 2019-04-01 är gällande.
Olika typer av förhandlingar

Vi har bl.a. KSF 3.1 och ISO-27000 att förhålla oss till. Men snart även säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet. En annan tanke skulle kunna vara att det inte finns en motsvarighet - utan många! Att OT-säkerhet är till för att uppfylla de behov av skydd som ställs från alla möjliga områden, som kanske miljöskydd, medarbetarsäkerhet, produktionsstabilitet, Sevesolagstiftning, NIS-direktivet, Säkerhetsskyddslagen och en massa andra områden där man försöker hantera risker. Info Auktoriserad elinstallatör med bred erfarenhet som chef inom elnätsverksamhet. Bred kompetens inom frågor och behov som berör innehavaransvaret, NIS-direktivet, säkerhetsskyddslagen, nätstrategier, delegeringar, personal, tekniska och organisatoriska utredningar, interima chefslösningar mm.

NIS-direktivet innebär flera olika krav på de berörda organisationerna, bla följande: Organisationen har skyldighet att anmäla till tillsynsmyndigheten att de berörs av NIS-regleringen Organisationen ska kontinuerligt arbeta strukturerat och metodiskt med informationssäkerhet enligt vedertagna standardiserade ramverk (ISO 27000-standarden eller motsvarande) NIS-direktivet omfattar samtliga EU-länder och trädde i kraft i Sverige den första augusti 2018, bara några månader efter GDPR inträde i maj. 2018 är därmed det kanske tyngst lastade året i modern historia vad det gäller upptrappningar av skyldigheter av olika slag för organisationer rörande deras förmåga att skydda information och personlig integritet, både inom privat och offentlig sektor. Se hela listan på klassa-info.skl.se NIS-direktivet och den nya säkerhetsskyddslagen skärper kraven på företagens säkerhetsarbete. Energiföretagen följer utvecklingen och har från medlemmarna fått in frågor om hjälp i form av handledning. Läs vägledning om säkerheten här.
Thema der vorleser

15 dec 2018 så kallade NIS-direktivet). Den 1:a april 2019 så ersätts den befintliga säkerhetsskyddslagen från 1996 med en ny säkerhetsskyddslag för ett  NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. På den här sidan beskriver vi hur NIS och säkerhetsskyddslagen förhåller sig till varandra. Illustrerade exempel visar olika scenarion.

18. Dela. Facebook. Twitter. Linkedin. Email. Print - Annons - Jonas Dellenvall, CTO Advenica NIS-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen, 9.
Tiki taka
NIS-direktivet ska förebygga cyberattacker Finansliv

Därtill är det viktigt att  2 maj 2019 NIS-direktivet.