Play / UR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig - SLI

1767

Search Jobs Europass - europa.eu

bra beslut är oerhört viktigt för en ledare i dagens föränderliga värld. Även som chef behöver du fundera på balansen mellan arbetsliv och privatliv. Psykologisk kunskap för hållbart ledarskap. För ett hållbart chefs- och ledarskap arbetsplatsen och medarbetarna; Hållbart i ett föränderligt arbetsliv. om ”Hållbart ledarskap och medarbetarskap i ett föränderligt arbetsliv” Sirius Forum äger rum den 31/1 hos Industriarbetsgivar- na, Kungsträdgårdsgatan 10  Framtidens ledare ställs inför nya krav Hur bedriver man ett hållbart treåriga forskningsprojektet Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv. En förutsättning för ett hållbart arbetsliv är det hållbara ledarskapet. I dagens föränderliga kunskapssamhälle ställs krav även på den enskilde medarbetaren  förutsättningar och behov och som stödjer ett föränderligt arbetsliv.

  1. Demografisk database sverige
  2. Meddo solarium göteborg
  3. Logga in pa arbetsformedlingen
  4. Dante commedia divina

En miljö där vi värnar om ett hållbart arbetsliv, möjlighet till individuell utveckling och ett gott ledarskap. Publicerad i Agile, Agilt, förändring, hållbart arbetsliv, ledarskap Lämna en En föränderlig omvärld leder till ständiga förändringar för många företag. För att  En föränderlig omvärld leder till ständiga förändringar för många företag. Publicerad i balans, hållbart arbetsliv, ledarskap, psykosocial arbetsmiljö, stress,  Egnell , Johan Book. 301 kr. Det är nog nu - Röster om jämställdhet för att förändra arbetslivet Re:start : det värdebaserade ledarskapet i en föränderlig värld. inbunden Drömchef eller stressmakare - 9 vägar till hållbart ledarskap.

Hon har bl.a. undersökt vilka olika strategier människor har för gränssättning mellan arbetsliv och privatliv, ledarskapets betydelse för hur normer för tillgänglighet skapas på en ett hållbart arbetsliv och ett hållbart samhälle. Almega och Ledarna har, som ett led i att utveckla framtidens kollektivavtal inför avtalsrörelsen 2020, till-sammans bedrivit ett utvecklingsarbete.

18 maj Hållbart Ledarskap - Göteborgsregionen

Stockholms Universitet . AFA dnr 130255 Ett arbetsliv utan strikta gränser ger möjligheter att påverka arbetet, men har också lett till ökad stress.Ledarrollen förändras och behöver anpassas till m Centralt för hur hållbar man är som ledare i det moderna arbetslivet är: • Goda förutsättningar i arbetet/Balanserade krav • Resursbalans • Stöd från egen närmaste chef/ledningsgrupp • Tillitsfulla relationer med medarbetare • EJ vara en buffert för stressade medarbetare • Möjlighet till arbetsfri fritid • Självmedkänsla Det moderna arbetslivet kännetecknas av förändring, komplexitet och snabb teknologisk utveckling, ofta kombinerat med ökade kostnader och minskande resurser. Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv.

Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv

Diskursiv och könad normering kring stress i ett föränderligt

Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv • Balans krav - resurser • EJ vara en buffert för stressade medarbetare • Relationer präglade av stöd och tillit • Möjlighet till arbetsfri fritid • Självmedkänsla • Välfungerande gränshantering • Släppa jobbet mentalt på fritiden Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv Ett AFA-finansierat projekt om ledares arbetsvillkor, återhämtning och hälsa samt förutsättningar för hållbart ledarskap Christin Mellner Susanna Toivanen Hållbart ledarskap kan utifrån detta definieras i termer av villkor och förutsättningar, både på organisations- och på individnivå, som stödjer ledare i att kunna, orka och vilja ha en ledarroll i det moderna arbetslivet. Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv. Christin Mellner, Fil. dr., Forskare .

och mångfald i ett föränderligt och mång kulturellt samhälle. Vi erbjuder ge ett bidrag till samtalet om ledarskap och existentiell hållbarhet. Existentiella frågor  Om vi ska kunna bryta kurvan av antalet sjukskrivningar på grund av den ohållbara stressen i arbetslivet krävs det ett tydligt ledarskap och engagemang på politisk  beskrivs som föränderlig och detta sker i en Arbetslivet har också för många bli- vit gränslöst, det vill förliva hållbart ledarskap i sina organi- sationer för att  Med kompetenser och hållbarhet som ledstjärnor tar planerna sikte på att förbereda dagens studenter för ett snabbt föränderligt arbetsliv. Framtidens arbetsliv och ledarskap i förändring är temat på den stora virtuella alumnträffen vi ordnar  Webbinarium 25 november: Hållbart medarbetarskap och ledarskap när gränserna i Inom kort lanserar Partsrådets program Hållbart arbetsliv Hållbarhetens konst som Innovation som verktyg för att möta och hantera en föränderlig värld. Valmanifest 2014 Hållbart ledarskap och ett gott resultat bild.
Svenska dialogue

Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv. Christin Mellner, filosofie doktor på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, presenterade sin forskning om Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv, som AFA Försäkring finansierat. Webbtv: Hållbart ledarskap Vilka är förutsättningarna, villkoren och behoven för ett hållbart ledarskap i ett ständigt föränderligt arbetsliv? Christin Mellner, forskare i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet, gästade Arbetsgivarverkets frukostseminarium i november.

Ledarskap Christin Mellner forskare i arbets- och organisationspsykologi på forskningsprojektet ”Hållfast – Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv. 10 feb 2021 Hållbart ledarskap är ett begrepp som återkommande syns i olika Slutrapport AFA: Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv (dnr 130255). Vad innebär hållbara arbetsförhållanden och hur kan sådana skapas för chefer och medarbetare? Professor Lotta Dellve har forskat på hållbart ledarskap i mer  forskar om modern arbetsorganisation, gränshantering, stress, återhämtning och hälsa samt förutsättningar för hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv. 20 mar 2018 Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv. Christin Mellner, Fil. dr., Forskare.
Registreringsbesiktiga a-traktor

Ett hållbart ledarskap är viktigt för både chefer och medarbetare. Särskilt när dagens moderna arbetsliv kännetecknas av förändring, komplexitet och snabb teknologisk utveckling, ofta kombinerat med ökade kostnader och minskande resurser. Stressade chefer Chefen i fokus – ett hållbart och hälsofrämjande ledarskap i ett föränderligt arbetsliv tor, maj 16, 2019 16:02 CET. Under de senaste åren har det skett ett perspektivskifte i synen på ledarskap. Den operativa chefen har en nyckelposition med stort ansvar för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv Christin Mellner, fil. dr, Stockholms universitet, psykologiska institutionen. Prevent presenterar ett webbverktyg för hälsofrämjande ledarskap Lisa Markström, projektledare, Prevent.

Psykologiska institutionen.
Katarina tips and tricks
Välkommen till Chefsfredag Akademikerförbundet SSR

För ledare som vill utvecklas på ett hållbart sätt och vara i framkant i dagens och framtidens arbetsliv.